Bundelen van krachten

Samenvoorwetteren wil vanaf 2024 een frisse wind door Wetterse politiek laten waaien.

‘Samenwerken op een geloofwaardige manier, zonder oeverloos gekibbel en wars van alle politieke spelletjes’: da’s het strijdplan waarmee samenvoorwetteren volgend jaar naar de Wetterse kiezer wil stappen. De gloednieuwe partij is een krachtenbundeling van de Wetterse cd&v, de partij Eén, Open Vld en onafhankelijken.

Partijen en personen met een diverse achtergrond, maar net die diversiteit, gekoppeld aan de nodige ervaring op vlak van besturen en de sterke wilskracht tot verbetering, moet dé troefkaart van samenvoorwetteren zijn.  Met het nodige gezonde verstand van Wetteren een positieve gemeente maken waar het aangenaam en goed leven is, zowel voor jong als oud, da’s ons ultieme streven. Wetteraars moeten weer trots worden om Wetteraar te zijn. Dat gevoel wil samenvoorwetteren er terug bij haar inwoners ingeslepen krijgen. 

Rome, noch enige andere stad of gemeente is op één dag gebouwd. Samenvoorwetteren wil dan ook in de eerste plaats een langetermijnvisie ontwikkelen, die evenwel steeds oplossingsgericht zal zijn en met aandacht voor zowel jong als oud, in hun wereld van nu en morgen. 

Samenvoorwetteren wil er staan voor alle mensen, zonder onderscheid te maken op basis van afkomst, geloof, geaardheid of politieke overtuiging. Burgerzin, maar bovenal ook respect voor de medemens, de natuur en de globale maatschappij zijn belangrijke pijlers van ons beleid. 

In de visie van samenvoorwetteren moet een gemeentebestuur in de eerste plaats oog hebben voor de noden en het welzijn van haar eigen bewoners. Wij willen voor de Wetteraars een duidelijk toekomstperspectief stellen, zonder daarbij te vervallen in overdreven bepampering of regelneverij. 

Een gemeente professioneel besturen en trachten in goede banen te leiden, houdt natuurlijk ook in dat er keuzes gemaakt moeten worden. Samenvoorwetteren wil daarom:

  • Wetteren financieel autonoom en bovenal gezond houden, zonder daarbij de toekomstvisie te verloochenen
  • de informatiestroom voor iedereen die in Wetteren woont, werkt of winkelt beter organiseren en stroomlijnen door beter, duidelijker en transparanter te communiceren
  • Wetteren een stuk aantrekkelijker maken voor (jonge) gezinnen, oa. door voldoende kinderopvang te voorzien en verder te investeren in kindvriendelijke (buurt)speelpleintjes
  • het handelscentrum in samenspraak en met medewerkingen van alle actoren, verfraaien zodanig dat Wetteren-centrum opnieuw een aantrekkingspool kan worden voor jong en oud
  • wijkbudgetten voorzien om levendige buurten en wijken te creëren, waar mensen elkaar ongedwongen ontmoeten en elkaar beter leren kennen

De drive en de goesting om Wetteren een nieuw elan te geven, door de sterktes nog te versterken en de pijnpunten op een constructieve manier aan te pakken, zijn groot bij samenvoorwetteren. De partij staat daarbij als geen ander open voor nieuwe, verfrissende ideeën en input vanuit de buik van de gemeenschap en de Wetteraar zelf.  

Want van één ding zijn we overtuigd: alleen samen kunnen we Wetteren nog een stuk aantrekkelijker maken. 

Stem in 2024 dus samenvoorwetteren en werk zo met ons mee aan een betere toekomst voor onze mooie gemeente.