ons doel

Een gemeente professioneel besturen en trachten in goede banen te leiden, houdt natuurlijk ook in dat er keuzes gemaakt moeten worden. Samen voor Wetteren schuift daarom reeds vijf grote doelen naar voren.

  • Wetteren financieel autonoom en bovenal gezond houden, zonder daarbij de toekomstvisie te verloochenen
  • de informatiestroom voor iedereen die in Wetteren woont, werkt of winkelt beter organiseren en stroomlijnen door beter, duidelijker en transparanter te communiceren
  • Wetteren een stuk aantrekkelijker maken voor (jonge) gezinnen, oa. door voldoende kinderopvang te voorzien en verder te investeren in kindvriendelijke (buurt)speelpleintjes
  • het handelscentrum in samenspraak en met medewerkingen van alle actoren, verfraaien zodanig dat Wetteren-centrum opnieuw een aantrekkingspool kan worden voor jong en oud
  • wijkbudgetten voorzien om levendige buurten en wijken te creëren, waar mensen elkaar ongedwongen ontmoeten en elkaar beter leren kennen

Samen voor Wetteren wil er staan voor alle mensen, zonder onderscheid te maken op basis van afkomst, geloof, geaardheid of politieke overtuiging. Burgerzin, maar bovenal ook respect voor de medemens, de natuur en de globale maatschappij zijn belangrijke pijlers van ons beleid. 

In de visie van Samen voor Wetteren moet een gemeentebestuur in de eerste plaats oog hebben voor de noden en het welzijn van haar eigen bewoners. Wij willen voor de Wetteraars een duidelijk toekomstperspectief stellen, zonder daarbij te vervallen in overdreven bepampering of regelneverij.